Author Archive: r

АТ “Київський вітамінний завод” (код за ЄДРПОУ: 35251822)

25.07.2022 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента АТ “Київський вітамінний завод” (код за ЄДРПОУ: 35251822) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

 

Найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ Київський вітамінний завод
Код за ЄДРПОУ емітента 35251822
Вид повідомлення Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Інформація про вид повідомлення  
Тип повідомлення Повідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISIN UA4000061402
Дата обліку 18.07.2022

 

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про дистанційне проведення 26 серпня 2022 року позачергових загальних зборів акціонерів АТ “ Київський вітамінний завод” (код за ЄДРПОУ: 35251822), знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2022/6_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_20220725111642.pdf

Звернення до депонентів. Рішення Національної комісії №481.

Шановні депоненти!

У зв’язку з набранням чинності Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 вересня 2020 року  № 481, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2020 року за № 1028/35311, депозитарна установа ТОВ «Фондовий депозитарій» повідомляє про необхідність приведення у відповідність Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах депонентів, з якими було укладено вищезазначений договір.

У зв’язку з цим:

Депонентам не пізніше 02 лютого 2021 року необхідно звернутися до ТОВ «Фондовий депозитарій», за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 81 літ. «А» для укладення Додаткового договору до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах. З питань укладення Додаткового договору до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах просимо звертатись до нашої депозитарної установи будь-яким зручним для Вас способом.

Звернення до депонентів. Рішення Національної комісії №148

Шановні депоненти!

У зв’язку з набранням чинності Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 року №148 (надалі – Рішення №148), депозитарна установа ТОВ «Фондовий депозитарій» повідомляє про необхідність приведення у відповідність Договору про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах депонентів, з якими було укладено вищезазначений договір.

У зв’язку з цим:
Депонентам не пізніше 18.08.2017 року необхідно звернутися до ТОВ «Фондовий депозитарій», за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81 літ. «А» для укладення Додаткового договору до Договору про відкриття / обслуговування рахунку у цінних паперах. З питань укладення Додаткового договору до Договору про обслуговування рахунку у цінних паперах просимо звертатись до нашої депозитарної установи будь-яким зручним для Вас способом.

Звернення до депонентів. Рішення Національної комісії №807.

Шановні депоненти!

У зв’язку з набранням чинності Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 року № 807 (надалі – Рішення № 807), депозитарна установа
ТОВ «Фондовий депозитарій» повідомляє про необхідність внесення Депозитарною установою змін до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами до набрання чинності Рішенням № 807.

У зв’язку з цим:
Депонентам протягом шести місяців з дня набрання чинності Рішенням № 807 (тобто у термін до 05.02.2015 року) необхідно звернутися до ТОВ «Фондовий депозитарій», за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 81 літ. «А» для здійснення дій щодо приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з ТОВ «Фондовий депозитарій» у відповідність до чинного законодавства.