ТОВ "Фондовий депозитарій"

Вперед, до нових вершин!

Latest Posts

19.04.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” (код за ЄДРПОУ: 21672206)

19.04.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” (код за ЄДРПОУ: 21672206) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”
Код за ЄДРПОУ емітента21672206
Вид повідомленняПовідомлення про внесення змін до порядку денного
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000050843

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія, отриманого від акціонерного товариства повідомлення про внесення змін до порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” (код за ЄДРПОУ: 21672206), що відбудуться 29 квітня 2024 року, знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/fondova_birzha_pfts_20240418_20240418062225.pdf

02.04.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” (код за ЄДРПОУ: 21672206)

02.04.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” (код за ЄДРПОУ: 21672206) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”
Код за ЄДРПОУ емітента21672206
Вид повідомленняПовідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000050843

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія, отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення
29 квітня 2024 року річних (чергових) загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” (код за ЄДРПОУ: 21672206), знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/povidomlennia_pro_provedennia_zahalnykh_zboriv_29.04.2024_20240401084930.pdf

01.04.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮЖКОКС”(код за ЄДРПОУ: 05393079)

01.04.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮЖКОКС”(код за ЄДРПОУ: 05393079) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮЖКОКС”

Код за ЄДРПОУ емітента05393079
Вид повідомленняПовідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000067029

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЮЖКОКС”
(код за ЄДРПОУ: 05393079), що буде проведено дистанційно 30 квітня 2024 року, знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/yuzhkoks_20240329_20240329120842.pdf

28.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” (код за ЄДРПОУ: 00373250)

28.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” (код за ЄДРПОУ: 00373250) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”
Код за ЄДРПОУ емітента00373250
Вид повідомленняПовідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000081475

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” (код за ЄДРПОУ: 00373250), що буде проведено дистанційно
29 квітня 2024 року знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/pervukhinskyy_tsukrovyy_zavod_20240328_20240328093524.pdf

28.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ” (код за ЄДРПОУ: 00951770)

28.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ” (код за ЄДРПОУ: 00951770) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ”

Код за ЄДРПОУ емітента00951770
Вид повідомленняПовідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000172050

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення
15 квітня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ” (код за ЄДРПОУ: 00951770), знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/prat_mzvkk_20240327_20240327142532.pdf

26.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ” (код за ЄДРПОУ: 00951770)

26.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ” (код за ЄДРПОУ: 00951770) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ”

Код за ЄДРПОУ емітента00951770
Вид повідомленняПовідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000172050

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення
23 квітня 2024 року річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ” (код за ЄДРПОУ: 00951770), знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/myronivskyy_zavod_po_vyhotovlennyu_krup_i_kombikormiv_20240325_20240325112232.pdf

25.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО” (код ЄДРПОУ 00204033)

25.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО” (код ЄДРПОУ 00204033)

здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»
Код за ЄДРПОУ емітента00204033
Вид повідомленняПовідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000098081

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про дистанційне проведення 30 квітня 2024 року річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО» (код ЄДРПОУ 00204033), знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/povidomlennia_prat_cherkaska_khimvolokno_provedennia_zza_2024_(1)_(1)_20240322080656.pdf

22.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909)

22.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаАкціонерне товариство «Райффайзен Банк»
Код за ЄДРПОУ емітента14305909
Вид повідомленняПовідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000069603

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про дистанційне проведення 22 квітня 2024 року річних (чергових) загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (код ЄДРПОУ 14305909), знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/povidomlennia_pro_zbory_22042024_(1)_20240321101707.pdf

19.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  ПрАТ “К-АВТОТРАНС” (код за ЄДРПОУ: 03117369)

19.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

ПрАТ “К-АВТОТРАНС” (код за ЄДРПОУ: 03117369) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “К-АВТОТРАНС”
Код за ЄДРПОУ емітента03117369
Вид повідомленняПовідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Інформація про вид повідомлення 
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000072367

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія, отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення
22 квітня 2024 р. річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ ” К-АВТОТРАНС”
(код за ЄДРПОУ: 03117369), знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/k-avtotrans_20240318_20240318142603.pdf