27.03.2023 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента Приватне акціонерне товариство «Острозький молокозавод» (код за ЄДРПОУ – 00446954)

27.03.2023  Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента Приватне акціонерне товариство «Острозький молокозавод» (код за ЄДРПОУ – 00446954) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаПриватне акціонерне товариство «Острозький молокозавод»
Код за ЄДРПОУ емітента00446954
Вид повідомленняПовідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000115596

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Острозький молокозавод» (код за ЄДРПОУ – 00446954), що буде проведено дистанційно 28 квітня 2023 року, знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2023/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2023_publication_20230324160539.pdf