13.06.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” (код за ЄДРПОУ: 21672206) 

13.06.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” (код за ЄДРПОУ: 21672206) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС”
Код за ЄДРПОУ емітента21672206
Вид повідомленняПовідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000050843

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія, отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення
27 червня 2024 року позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФОНДОВА БІРЖА ПФТС” (код за ЄДРПОУ: 21672206), знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/fondova_birzha_pfts_20240612_20240612062110.pdf