31.03.2023 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента Приватне акціонерне товариство “ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” (код за ЄДРПОУ: 00956916)

31.03.2023  Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  Приватне акціонерне товариство “ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” (код за ЄДРПОУ: 00956916) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаПриватне акціонерне товариство “ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР”
Код за ЄДРПОУ емітента00956916
Вид повідомленняПовідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000069231

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія, отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення
28 квітня 2023 року річних (чергових) загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “ЖАШКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР” (код за ЄДРПОУ: 00956916), знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2023/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_2023_20230330105130.pdf