20.10.2022 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента ПрАТ “К-АВТОТРАНС” (код за ЄДРПОУ: 03117369)

20.10.2022  Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

ПрАТ  “К-АВТОТРАНС” (код за ЄДРПОУ: 03117369) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “К-АВТОТРАНС”
Код за ЄДРПОУ емітента03117369
Вид повідомленняПовідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Інформація про вид повідомлення 
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000072367
Дата обліку10.10.2022

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія, отриманого від акціонерного товариства повідомлення про дистанційне проведення 23 листопада 2022 року річних загальних зборів акціонерів ПрАТ ” К-АВТОТРАНС” 
(код за ЄДРПОУ: 03117369), знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2022/%D0%9A%D0%90%D0%A2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4_2022_%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%A6_20221020172437.pdf