19.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  ПрАТ “К-АВТОТРАНС” (код за ЄДРПОУ: 03117369)

19.03.2024 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 

ПрАТ “К-АВТОТРАНС” (код за ЄДРПОУ: 03117369) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:

Найменування емітентаПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “К-АВТОТРАНС”
Код за ЄДРПОУ емітента03117369
Вид повідомленняПовідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів
Інформація про вид повідомлення 
Тип повідомленняПовідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISINUA4000072367

ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія, отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення
22 квітня 2024 р. річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПрАТ ” К-АВТОТРАНС”
(код за ЄДРПОУ: 03117369), знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/k-avtotrans_20240318_20240318142603.pdf