13.11.2023 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” (код за ЄДРПОУ: 00373250)

13.11.2023 Відповідно до розпорядження ПАТ “НДУ” про направлення повідомлення емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” (код за ЄДРПОУ: 00373250) здійснити дії щодо направлення власникам акцій повідомлень відповідно до чинного законодавства через депозитарну систему України:
 
Найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”
Код за ЄДРПОУ емітента
00373250
Вид повідомлення
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Тип повідомлення
Повідомлення всім особам, які є власниками на дату, станом на яку складається перелік/реєстр або дату обліку прав на цінні папери власників
ISIN
UA4000081475
 
ПОВІДОМЛЯЄМО, що копія отриманого від акціонерного товариства повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД” (код за ЄДРПОУ: 00373250), що буде проведено дистанційно
13 грудня 2023 року знаходиться на веб-сторінці Центрального депозитарію за адресою:
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2023/pervukhinskyy_20231110.pdf